GDPR

Mijn privacy

De wereld staat niet stil en dat weten we allemaal. Vanaf 25 mei 2018 is er in Europa een nieuwe, verstrengde privacywetgeving omtrent gegevens van personen. Wat houdt dit nu concreet in. Elke bedrijf, organisatie, … die gegevens bijhoudt, verwerkt, … van personen binnen Europa moet laten weten wat ze precies bijhouden en wat ze doen met deze gegevens. Er moet ook een actieplan zijn om het lekken van gegevens tegen te gaan. Ook wij hier bij Chiro Kringel Elsum doen ons best om hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. Maar wat doen we juist en welke informatie houden we bij?

Welke informatie wordt er bijgehouden.

Google Analytics

In eerste instantie houden we informatie bij over het surfgedrag van iedereen op onze website. Dit om te weten waar jullie naar op zoek zijn en hoe we deze informatie duidelijker kunnen maken.

Online inschrijvingen en medische fiches

Als je zoon/ dochter lid is van onze Chiro dan weet je dat je online je inschrijving kan doorgeven. Dit maakt voor ons een heel pak papierwerk eenvoudiger. Maar dit maakt het ook moeilijk want zo goed als al onze leden zijn minderjarig en deze beslissen zelf niet volledig over hun privacy. Jij als ouder bent dus verantwoordelijk voor de gegevens die je doorgeeft aan ons. Deze gegevens MOETEN dan ook steeds correct zijn. Ben je verhuist, heeft je kind een allergie bijgekregen, … Als deze gegevens niet correct zijn bent u als ouder verantwoordelijk. Vraag aan de leiding om deze eventueel aan te passen, zowel online als op de medische fiches van je zoon/ dochter. Je merkt dus ook dat deze wetgeving niet alleen online geldt, maar ook op alle vormen van gegevensdragers. De gegevens die wij bijhouden van uw zoon/ dochter online zijn: de adresgegevens, geboortedatum, inschrijvingen en email. De gegevens die we op onze medische fiches bijhouden kan variëren van jaar tot jaar. In grote lijnen zijn dit de basis medische gegevens die we nodig hebben voor de verzekering en gezondheid van het kind. Deze gegevens worden gedeeld met Chiro nationaal via de GAP, online inschrijving en verzekeringstool van Chiro nationaal. De medische fiches worden met niemand anders gedeeld dan de verantwoordelijke leiding van die groep. We slaan een kopie van deze fiche online op zodat dit eenvoudig is voor ons om te raadplegen.

Hoe beveiligen we deze gegevens

De medische fiches blijven niet op het lokaal omdat hier wel eens inbrekers over de vloer komen. Deze medische fiches worden opgeslagen bij iemand van de leiding of volwassen begeleiding op een veilige plaats. Onze website maakt gebruik van https, deze technologie versleuteld alle gegevens die u verstuurd naar onze online omgeving. Als je onze website dus bezoekt zorg er dan voor dat je zeker gebruik maakt van de volgende URL: https://www.chiro-elsum.be.

Hoe lang worden mijn gegevens bijgehouden

We houden een minimum aan gegevens bij, deze blijven we sowieso behouden in de jaren dat uw zoon/ dochter lid is van de Chiro. Nadien kan u vragen om deze gegevens te verwijderen.

Wat bij verlies van gegevens

Bij verlies van gegevens zijn wij verplicht dit te melden aan de privacy commissie binnen de 72 uur. Als hier sprake van zou zijn brengen wij jullie ook persoonlijk hiervan op de hoogte. We doen er natuurlijk wel alles aan om dit te vermijden.

Wat houdt beveiligen in de toekomst in

We werken eraan om alle gegevens op een goede manier te beschermen. We zorgen er dan ook voor dat niet iedereen aan onze online diensten en dergelijke kan. Als we merken dat vanuit bepaalde plaatsen toch meer verkeer is dan gebruikelijk zullen we hierop inspelen en deze locatie trachten te blokkeren.

Is het al voorgevallen

Nee, we hebben tot op heden nog geen enkele vorm van informatie kwijtgespeeld. We hebben al meerder pogingen gehad tot inbreuk, maar deze hebben nooit iets kunnen raadplegen.